و اولين خبر من

با گذشتن چند سال

ايسنا ی مشهد منطقه ای می شود !!

ایسنای مشهد قصد دارد منطقه ای شود پس از گذشته چند سال که صحبت منطقه ای شدن ایسنای مشهد بود تا اينکه  از زمستان 83 مشهد بصورت آزمایشی بصورت منطقه ای عمل می کنه . حال چه نفعی این منطقه ای شدن برای یک عده خبرنگار زحمت کش داره به ماند ولی برای تمام خبرنگاران ایسنا در مشهد آرزوی موفقیت داریم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 21 بازدید