باز اغفال دختران

دستگيري 5 دختر فراري در لانه فساد

5 دختر فراري که از سوي يک دختر فراري ديگر اغفال شده بودند، در جنوب تهران دستگير شدند.
به گزارش خبرنگار ما، به ماموران حوزه 249 سپاه ناحيه ابوذر اطلاع داده شد ، دختري به نام عسل که يک دختر فراري معروف در جنوب تهران است ، با حضور در نقاط مختلف شهر و پس از شناسايي دختران فراري و ارتباط با آنها، اين دختران را به خانه اي مسکوني در جنوب تهران مي کشاند و آنها از سوي 3 جوان شرور و سابقه دار مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند.
با مطرح شدن چندين فقره گزارش در اين خصوص ، بازپرس مجيد متين راسخ دستور تحقيق و پيگيري در اين زمينه را صادر و واحد عطاران ، مسوول مرکز اجرايي ، يک گروه از ماموران بسيج را مسوول پيگيري و تحقيق در اين زمينه کرد.
با کنترل غيرمحسوس اين خانه از سوي ماموران بسيج ، آنها مشاهده کردند، 3 جوان شرور و سابقه دار که سوابق متعدد کيفري دارند با اجاره خانه اي در حوالي جاده ساوه و پس از ارتباط با عسل از او درخواست مي کنند وي دختران فراري را شناسايي و به خانه اجاره اي که يک مرکز فساد است ، منتقل کند.
با گزارش اين موضوع به بازپرس جنايي تهران ، ماموران در يک عمليات ويژه موفق شدند 5 دختر فراري را به همراه 3جوان شرور دستگير کنند و با انتقال آنان به مرکز اجرايي ، تحقيق از آنها آغاز شد.
اگر چند روز به اين وبلاگ دقت کرده  باشيد ان سومين خبر از اغفال دختران و يا دختران فراری می خوانيم . که هيچ مقام مسئولی هم به فکر بر طرف کردند موضوع دختران فراری نيست به نظر شما کسی بيشتر دراين قضيه مقصر است خانواده - جامعه و يا خود فرد؟

/ 0 نظر / 13 بازدید