معرفی سايت شيعه سرچ

سايت شيعه سرچ يکی از سايتهايی است که دانشجويان الهيات می توانند از اين سايت بازديد کنند در اين سايت بخشهايی چون ( کتابخانه ـ بانک صوتی تصويری سالن مصبوعات همچنين قابليت سرچ متنی را خواهد داشت ) مطمئن باشيد با يکبارورود به اين سايت خواهيد فهميد چه سايت جالب وپربيننده ای است لازم به ذکر است که اين سايت به چهار زبان فارسی انگليسی عربی و اردو می باشد . www.shiasearch.com

دراين شبكه داده‌هاي پايگاههاي شيعه دوازده امامي , طبقه‌بندي وعنوان‌گذاري شده است , تاكاربران به آساني بتوانند با مراجعه به اين , شبكه اطلاعات مورد نظر خود را در شبكه‌هاي شيعي بيابند.

كار اصلي شيعه‌سرچ , آن است كه استفاده‌‌كنندگان را با توجه به هدفي كه دارند به موضوع موردنظرشان در شبكه‌‌هاي شيعي , ارجاع مي‌‌دهد .

اهداف شبكه :

1ـ معرفي شبكه‌هاي شيعي و استفاده بهينه از اطلاعات موجود در آن شبكه‌ها

2ـ تنظيم وطبقه بندي داده ها وتسهيل دستيابي به آنها

3ـ جلوگيري از سرگرداني كاربران , در مواجهه با شبكه‌‌هاي فراواني كه درباره شيعه وجود دارد , بويژه در مورد كساني كه آشنايي كمتري با اين مذهب دارند.

4ـ ارائه كليه معارف و تمامي مطالب مربوط به شيعه , جهت جلوگيري از ايجاد ذهنيتي ناقص از مذهب شيعه براي كاربران غيرشيعه .

5ـ معرفي تمام اطلاعات موجود در شبكه‌‌هاي شيعي در اين شبكه , موجب پرهيز ديگر مؤسسات و شبكه‌‌ها از كارهاي موازي و پرداختن به مباحث موردنياز مي‌‌گردد.

/ 0 نظر / 7 بازدید