متقاضيان دکتری بخوانند

دانشگاه فردوسي در مقطع دكتري دانشجو مي پذيرد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دانشگاه فردوسي مشهد از بين داوطلبان واجد شرايط عمومي و اختصاصي ورود به مقطع دكتري از طريق آزمون ورودي دانشجو مي پذيرد .

دانشگاه فردوسي در رشته هاي زبان و ادبيات فارسي ، زبان وادبيات عرب ، علوم كتابداري و اطلاع رساني ، فيزيك گرايش هاي حالت جامد ، ذرات بنيادي ، نجوم و اختر فيزيك و هسته اي ، شيمي گرايش هاي آلي و معدني ، رياضي گرايش جبر ، مهندسي برق گرايش قدرت ، كنترل و مخابرات ، مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي و طراحي جامدات ، مهندسي عمران گرايش سازه و آب ، علوم و صنايع غذايي ، زراعت گرايش اكولوژي ، فيزيولوژي و علف هاي هرز و رشته دامپزشكي گرايش بيمار هاي داخلي دام هاي بزرگ دانشجو مي پذيرد .

زمان برگزاري اين آزمون روزهاي جمعه و شنبه مورخ 15 و 16 اسفند خواهد بود.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید