باقالی

باقالي فروشي بهتر از هر كاري ديگر...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

يك شب كه با خانواده رفته بوديم بيرون گوشه ميدان تقي آباد ( مشهد ) نوجواني ايستاد بود و داشت باقالي و لبو مي فروخت تعدادي هم دورش ايستاده بودند يكي باقالي مي خورد و يكي لبو من كه خيلي هوس باقالي كرده بودم رفتيم  و دو تا ظرف گرفتيم و خورديم ظرفي 200 تومان ، بعد با خودم فكر كردم اگر 50 تا ظرف 200 توماني يك شب بفروشد چيزي حدود 10 هزار تومان يك شب فروش داره ،  توي يكماه كلاً مي شه 100 هزار تومان  تازه بماند كه عده اي مي آيند و لبو مي خورند آقا گفتم كارش درسته .

ما مي ريم يكماه توي ( ... ) كار مي كنيم 15 الي 20 هزار تومان كاسب مي شيم بعد اين آقا پسر توي يكماه 70 الي 80 تومان كاسبه ، حيف كه عمرمون داره الكي توي ( ... ) حروم مي شه .

 ولي چه مي شه كرد « هركسي را بهر كاري ساختند ... » نمي شه ناشكري كرد براي ما كه دانشجو هستيم و بيشتر وقت دنبال (...) هستيم ، سر كلاس از سرمونم زياده بايد صبر كردتا مدرك رو  بگيريم تا ببينيم چه مي شه كرد خدا كنه تا موقعي كه ليسانس مي گيريم كار برايمون باشه . به اميد آنروز.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید