زلزلـــــــــــــــه

اينبار زلزله در پاکستان

 دو زلزله با شدت 7/5 ريشتر منطقه اي دور افتاده در شمال پاكستان را لرزاند.
به گزارش BBC مركز دو زمين لرزه فوق كوه هاي هندوكش (حدود 200 كيلومتري) شمال شرقي پيشاور بود و هر دو در پايتخت اسلام آباد احساس شد.
مقامات وزارت كشور پاكستان گفتند حداقل 20 نفر كشته و عده اي مجروح شده اند. دو زمين لرزه كه در فاصله حدود 90 دقيقه رخ داد به خانه هاي بسياري لطمه زده است.
رئيس پليس واحد مديريت ملي بحران ها گفت ده نفر كه سوار كاميوني بودند بر اثر رانش زمين و اصابت يك گردابه به كاميون در زمان زلزله در شهر «باتگرام» كشته شدند. كاميون در رودخانه افتاد.

/ 0 نظر / 9 بازدید