برترين خبر سال

عراق برترين خبر سال 2003 اعلام شد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سا يت اينترنتي MSNBC  با راه انداختن يك نظر سنجي آنلاين ، برترين اخبار سال 2003 را به انتخاب كاربران خود مشخص كرده است . در اين نظر سنجي ، اخبار مربوط به عراق به عنوان برترين خبر سال 2003 شناخته شده و انتخاب آرنولد شوارزنگر به عنوان فرماندار كاليفرنيا تقريبا به عنوان كم اهميت ترين اخبار آمريكا برگزيده شده است. در اين نظر سنجي آنلاين هر كاربر مي تواند پنج آيتم خبري پيشنهادي اين سايت را به دلخواه خود و بر اساس تأثيراتي كه از آن گرفته است درجه بندي كند.

نتيجه حاصل از اين نظر سنجي كه در مورد پنج خبر انتخابي به سليقه MSNBC  به دست آمده به شرح زير است:

1-   عراق با 82 درصد

2-    انفجار شاتل فضايي كلمبيا 12 درصد

3-حضور هاوارد دين در انتخابات رياست جمهوري آمريكا به عنوان رقيب انتخاباتي جرج بوش 3 درصد

4-   رسوايي مالي در وال استريت ژورنال 2 درصد

5-    فرمانداري آرنولد شوارزنگر در كاليفرنيا 1 درصد 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید