شتر قاچاقچي با ديدن ماموران خود را مخفي کرد

شتر قاچاقچي با ديدن ماموران خود را مخفي کرد

 شتر قاچاقچي که بدون صاحب 142کيلو مواد مخدر را حمل مي کرد، با مشاهده ماموران در جنگل مخفي شد و پس از چند ساعت وقتي از مخفيگاه خود بيرون آمد ، به دام افتاد.

          به گزارش مرکز اطلاع رساني نيروي انتظامي ، روز گذشته ماموران با اطلاع يافتن از انتقال يک محموله حشيش به بندر عباس ، موضوع را تحت بررسي قرار دادند و هنگام گشتزني در مسيرهايي که احتمال مي رفت قاچاقچيان در آن مواد مخدر حمل کنند، به يک شتر بدون صاحب در مسير جاده پشتکوه ظنين شدند و هنگامي که به حيوان نزديک شدند ، شتر بدون صاحب با مشاهده چراغ خودروي ماموران با زيرکي خاصي به داخل جنگل گريخت و خود را از چشم ماموران مخفي کرد.

          با فرار شتر ، ماموران با کمين در اطراف جنگل و خاموش کردن چراغها ، چند ساعت بعد ، اين شتر را که بار ديگر از جنگل خارج شده بود ، به دام انداختند و در بازرسي از محموله اي که بار اين حيوان شده بود ، 142کيلوگرم مواد مخدر از نوع حشيش را کشف و ضبط کردند.

          يک مقام آگاه در نيروي انتظامي در اين باره گفت : قاچاقچيان حرفه اي از ترس دستگيري ، در جاده هايي که در آن مواد مخدر حمل مي کنند، با آموزش به شترها و گاه معتاد کردن اين حيوانات ، پس از بارگيري محموله هاي مواد مخدر، اين حيوان را بدون صاحب در بيابان رها مي کنند و از آنجا که حيوان به دليل شرايط فيزيکي خود قادر است چند روز بدون آب و غذا در بيابان تردد کند ، با آموزش هاي قاچاقچيان مبني بر حضور در مبدا و مقصد ، مواد مخدر را به طرف معامله تحويل مي دهد.

     وي افزود: اين حيوانات به گونه اي آموزش ديده اند که با مشاهده خودرو در بيابان سعي مي کنند خود را از تيررس نگاهها دور نگه دارند که در اين خصوص مي توان به مورد اخير اشاره کرد که ماموران 142 کيلو مواد مخدر را کشف کرده اند.

/ 0 نظر / 18 بازدید