چهل روز حادثه دردناک بم گذشت و هيچکدام از ما هنوز که هنوز اين فاجعه بزرگ ملی را از ياد نبرده ايم تا چهل روز ژيش شهر زيبای بم با مردم خونگرم و با صفا در کنا رهم بودند . بيائيم هميشه در ذهن کوچک خود نام بم را حک کنيم وقول بدهيم تا زمانی که حتی اگر بم هم ساخته شد باز بم و شهرهايی مشابه بم را فراموش نکنيم .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید