حوادث

تغيير چهره دختر فراري براي ازدواج پنهاني

دختر 17ساله پس از 20روز فرار در حالي که تغيير چهره داده بود ، از سوي ماموران پليس دستگير شد.
 20روز پيش زني با چهره مضطرب و نگران به شعبه دوم دادياري دادسراي جنايي مراجعه و شکايتي ارائه کرد و گفت : حدود يک هفته پيش دخترم (الهام) از خانه فرار کرد که پليس او را يافت و تحويل ما داد ؛ اما او بار ديگر با سرقت يک ميليون تومان پول و مقاديري طلا از خانه فرار کرده است.

با مطرح شدن اين شکايت ، داديار جنايي دستور تحقيق و پيگيري درخصوص اين پرونده را در شعبه 11 پليس آگاهي تهران صادر کرد. اين گزارش حاکي است ، در بررسي و تحقيق در اين زمينه مشخص شد، الهام تاکنون 3مرتبه از خانه فرار کرده است.

با مطالعه پرونده الهام ، ماموران متوجه شدند وي در 2مرحله از فرارهاي خود با جواني به نام اسحاق در ارتباط بوده و نامبرده در آخرين فرار خود نيز به همراه اين جوان دستگير شده است.

با به دست آمدن اين اطلاعات ، ماموران در مرحله بعدي با شناسايي محل سکونت اسحاق ، وي را به صورت غيرمحسوس تحت کنترل قرار دادند و زماني که او با يک دستگاه موتورسيکلت خانه اش را ترک کرد، به تعقيب او پرداختند. ساعتي بعد هنگامي که وي وارد يک خانه در غرب تهران شد، ماموران با ورود به خانه ، او و الهام را دستگير و به دادسراي جنايي منتقل کردند. پس از دستگيري الهام والدين او در شعبه دوم دادياري دادسرا حضور يافتند؛ اما با مشاهده دختري که مقابل ميز داديار نشسته بود، عنوان کردند وي فرزند آنها نيست.

در پي اين اظهارات ، اين دختر خطاب به والدين خود گفت : من الهام هستم و براي آن که هويتم شناسايي نشود، تغيير چهره داده بودم.

اين دختر در ادامه گفت : از چندي پيش با اسحاق آشنا شدم و هر دو به هم علاقه داريم.

اما به دليل محدوديت هايي که از سوي پدر و مادرم ايجاد شده بود، هر دو تصميم به فرار گرفتيم.

چون تصميم به ازدواج پنهاني داشتيم و اسحاق پول نداشت ، من با سرقت يک ميليون تومان پول و مقداري از طلاهاي موجود در خانه ، بار ديگر از خانه فرار کردم تا با هم ازدواج کنيم.

با ثبت اظهارات طرفين ، داديار سليماني دستور قضايي لازم را براي ادامه تحقيقات در پليس آگاهي صادر کرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید