ماجراي‌ پارتي‌ شبانه‌ 56 دختر و پسر در شهرك‌ غرب‌

56 نفر از شركت‌كنندگان‌ در يك‌ پارتي‌ شبانه‌ در شهرك‌ غرب‌ كه‌ به‌ اتهام‌ رقص‌ و پايكوبي‌، اختلاط‌ مجلس‌ زنانه‌ و مردانه‌ و مصرف‌ مشروبات‌ الكلي‌ بازداشت‌ وبا حكم‌ مقام‌ قضايي‌ به‌ جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ شده‌ بودند پس‌ از واريز جزاي‌ نقدي‌ خويش‌ به‌ حساب‌ دولت‌، آزاد شدند.

متهمين‌ كه‌ دختر وپسرهاي‌ جوان‌ و بين‌ 18 تا 21 سال‌ بودند در حين‌ رقص‌ و پايكوبي‌ مختلط‌، توسط‌ نيروي‌ انتظامي‌ دستگير و بازداشت‌ شدند. دستگيرشدگان‌ پس‌ از اعتراف‌ به‌ شعبه‌ 1610 دادگاه‌ ويژه‌ فرودگاه‌ منتقل‌ شدند و قاضي‌ صابري‌ پس‌ از برگزاري‌ جلسه‌ دادرسي‌، متهمين‌ رابه‌ پرداخت‌ جزاي‌ نقدي‌ به‌ ميزان‌ 50 هزار تا صد هزار تومان‌ محكوم‌ كرد.

گفته‌ مي‌شود دستگيرشدگان‌ پس‌ از پرداخت‌ جزاي‌ نقدي‌ آزاد شدند. همچنين‌ ماموران‌ مبارزه‌ با مفاسد اجتماعي‌ در پي‌ اعلام‌ شكايت‌ تعدادي‌ از ساكنان‌ يك‌ مجتع‌ مسكوني‌ در شهرك‌ اكباتان‌ وارد عمل‌ شدند و 32 دختر و پسر شركت‌كننده‌ در يك‌ پارتي‌ شبانه‌ را دستگير كردند.

شاكيان‌ اظهار مي‌داشتند شركت‌كنندگان‌ در پارتي‌ شبانه‌ با به‌ راه‌ انداختن‌ سرو صدا، باعث‌ سلب‌ آسايش‌ از مردم‌ شده‌ بودند.

32 دختر و پسر دستگير شده‌ در پارتي‌ شبانه‌ اكباتان‌ پس‌ از اعتراف‌ به‌ دادگاه‌ منتقل‌ شدند و گفته‌ مي‌شود احكام‌ آنها شامل‌ جزاي‌ نقدي‌ صادر شده‌ است‌.

گفتني‌ است‌ سردار قالي‌باف‌ فرمانده‌ نيروي‌ انتظامي‌ چندي‌ پيش‌ هشدار داد با رانندگاني‌ كه‌ صداي‌ پخش‌ خودروي‌ خود را بلند كرده‌ و باعث‌ سلب‌ آسايش‌ مردم‌ شوند برخورد قانوني‌ خواهد شد.

برگزاري‌ پارتي‌ شبانه‌ به‌ خصوص‌ با حضور دخترها و پسرهاي‌ نامحرم‌ و به‌ صورت‌ مختلط‌ از موارد بارز هنجارشكني‌، سلب‌ آسايش‌ از مردم‌، شكستن‌ حريم‌ افراد و زير پا گذاشتن‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ است‌ و دستگاه‌ قضايي‌ با متهمين‌ و شركت‌كنندگان‌ در اين‌ مراسم‌ برخورد جدي‌ و قانوني‌ خواهد كرد

/ 0 نظر / 11 بازدید