عجايب

جايزه رانندگي بي خطر

يك راننده كاميون كه مي رفت تا براي رانندگي بي خطر و بدون تصادف جايزه بگيرد ، تصادف كرد و كارش به بيمارستان كشيد.
به گزارش «ميسوليان نيوز آنلاين» ، چند دنده «ريچموند ماتس» ، راننده 53 ساله اهل «پست فالز» ، آيداهو در اين تصادف شكست.
او از «اتللو» در ايالت واشنگتن به كلمبوس ، در اوهايو مي رفت كه براي جلوگيري از تصادف با اتومبيلي كه از مقابل مي آمد و دچار انحراف شده بود ، به سمت راست پيچيد و از حصار سيم خاردار گذشت و به نرده حافظ خط آهن كوبيد.وقتي خواست پياده شود ، متوحه شد كه نمي تواند تكان بخورد.
راننده مقابل كه مدت يك ساعت در اتومبيل خود گير كرده بود براي جراحات شديد به بيمارستان انتقال يافت.
اين دومين بار است كه ماتس در طول 18 سال گذشته براي پيمودن يك ميليون مايل بدون تصادف جايزه مي گيرد.

/ 0 نظر / 9 بازدید