معرفی سايت

امروز می خواهم يك سايت ديگر را به شما خوانندگان مطالب ديماه ۲۴ معرفی كنم .

اين سايت متعلث است به پايگاه اطلاع رسانی خانهنشريات دانشجويی كه واحدی از زير مجموعه های اداره كل فرهنگی وزارت علوم وتحقيقات و فناوری است و از جمله وظايفش ارائه خدمات به نشريات دانشجويی می باشد . سال ۱۳۷۸ تاسيس شده و در خوزه های مختلفی به نشريات دانشجويی كمك كرده است. حالا هم كه همه  خلايق به جهت اطلاع رسانی با هم رقابت می كنند اين سايت طراحی شده است.

www.khaaneh.org

/ 0 نظر / 10 بازدید