حاصل دست رنج خودم

نگاهی به موزه توس

آثار و اشياي اهدايي به آرامگاه فردوسي مشهد و آثار تاريخي مكشوفه از شهر توس، موزه توس مشهد را بنيان نهاده است.
به گزارش ايسنا، ساختمان موزه توس مشهد در سال 1347 براي چايخانه سنتي توسط مهندس سيحون طراحي و ساخته شده است و پس از افتتاح آرامگاه و بزرگداشت فردورسي كه به مكاني براي نگهداري و نمايش اين آثار نياز بود، در سال 1361 خورشيدي اين بنا تبديل به موزه توس شد.
اشياي اين موزه به چهار بخش تقسيم مي‌شود كه در بخش اول، ‌آثاري است كه در اثر كاوشهاي باستان‌شناسي از دشت توس به دست آمده‌اند و شامل قطعات سفال دوره اسلامي و پيش از اسلام و سكه‌هاي طلا و نقره دوره اسلامي و ... مي‌باشد.
در بخش دوم اين موزه ‌آثاري است كه تجلي‌گر روح حماسي و پهلواني شاهنامه هستند، انواع وسائل سواركاري شامل سپر، گرز، تير و كمان، وسائل موسيقي و رزمي كه آن‌ها در شاهنامه بسيار نام برده شده است، از اين جمله‌اند. در بخش سوم موزه توس اشيايي است كه در عصر و زمان فردوسي (قرن 4 و 5 هجري) خلق شده‌اند.
كه اين بخش شامل انواع ظروف سفالي لعاب‌دار و بدون لعاب و ظروف مفروغي است.
همچنين بخش چهارم موزه توس در برگيرنده اشياي اهدايي است، انواع تابلوهاي نقاشي از چهره فردوسي، اثار نقاشي استاد ”‌علي رخسار” از داستان‌هاي نشاهنامه،‌انواع فرش و قاليچه و انواع هنرهاي ظريفه اين بخش را تشكيل مي‌دهند.
‌اين موزه در مجموعه فرهنگي باغ آرامگاه فردوسي قرار دارد.

/ 0 نظر / 17 بازدید